Làm thế nào để giao dịch tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu

Làm thế nào để giao dịch tác động của chính trị đến thị trường tài chính toàn cầu là một bài viết ngắn về chủ đề này. Tác giả đã tham gia vào lĩnh vực ngoại hối từ đầu những năm 1990 khi ông bắt đầu tìm hiểu về nền kinh tế thế giới và các khía cạnh chính trị khác nhau của nó. Sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, anh ấy bắt đầu quan tâm đến chủ đề Forex. Sau khi hoàn thành bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và đã làm việc vài năm trong ngành tài chính, anh quyết định thử sức mình trong việc kiếm tiền thông qua việc mua và bán tiền tệ. Và anh ấy đã làm – rất thành công.

Khi có được kinh nghiệm trong thế giới ngoại hối, ông cũng có được một số hiểu biết sâu sắc về cách các quyết định kinh tế được đưa ra ở bất kỳ quốc gia nào có ảnh hưởng sâu rộng đến phần còn lại của thế giới. Khi xem xét môi trường chính trị của các quốc gia khác nhau, ông thấy những quyết định đó có tác động trực tiếp như thế nào đến thị trường của các quốc gia đó. Những quan sát của ông đã trở thành cơ sở của hướng dẫn này về cách giao dịch tác động của chính trị lên thị trường tài chính toàn cầu.

Làm thế nào để giao dịch tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu là một chủ đề quan trọng bởi vì các quyết định chính trị có tác động sâu sắc đến cách kinh tế toàn cầu vận hành. Các quyết định của chính phủ có những hậu quả sâu rộng không chỉ đối với quốc gia liên quan mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Ví dụ, khi chính phủ trung ương của một quốc gia quyết định thay đổi các quy định chi phối nền kinh tế, thì điều đó sẽ có tác động đến thị trường quốc tế. Những thay đổi trong chính sách của chính phủ có thể thúc đẩy hoặc làm giảm lạm phát, lãi suất và các công cụ nhạy cảm với lãi suất khác. Đó là lý do tại sao các diễn biến chính trị cần được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới và Liên hợp quốc.

Làm thế nào để giao dịch tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu bằng việc hiểu kinh tế toàn cầu là gì. Nó là nghiên cứu về cách các yếu tố toàn cầu, bao gồm các chính sách quốc gia, tương tác với nền kinh tế toàn cầu. Khi một quốc gia đưa ra quyết định thay đổi quy định để có lợi cho nền kinh tế trong nước, thì tác động đến nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào người ra quyết định chính trị. Ví dụ, nếu một quốc gia muốn mở ra nhiều cơ hội trong nước hơn cho đầu tư nước ngoài, thì quốc gia đó có thể quyết định ưu tiên tự do hóa thương mại.

Có hai cách chính để suy nghĩ về mối quan hệ giữa các chính sách chính trị và nền kinh tế toàn cầu. Một cách là thông qua tác động của thay đổi chính sách đối với dòng chảy thương mại. Cách khác là thông qua tác động của quyết định chính trị đối với tỷ giá tiền tệ. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này được gọi là Mối quan hệ Tiền tệ Giao dịch.

Để làm sáng tỏ mối quan hệ tiền tệ được giao dịch, trước tiên bạn phải biết các chỉ số cơ bản là gì đối với bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Dữ liệu quan trọng nhất là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lãi suất. Cả hai điều này đều bị ảnh hưởng bởi các quyết định chính trị. Nếu một chính phủ quyết định tự do hóa các hoạt động thương mại trong nỗ lực tăng trưởng hoặc giảm chi phí nhập khẩu, những thay đổi sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền của quốc gia đó. Và như bạn có thể thấy, các tác động là ngay lập tức và lâu dài.

Ví dụ: khi Ấn Độ triển khai Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), đồng tiền của Ấn Độ sẽ ảnh hưởng ngay lập tức. Nói tóm lại, thuế suất cao hơn dẫn đến tỷ giá hối đoái cao hơn, từ đó dẫn đến nhập khẩu cao hơn. Tương tự, khi Hoa Kỳ thực hiện gia hạn thất nghiệp tạm thời đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Khi thất nghiệp gia tăng ở Hoa Kỳ, nhu cầu về lao động trên toàn thế giới bị ảnh hưởng và cuối cùng, đồng đô la Mỹ mạnh lên so với nhiều loại tiền tệ khác.

Như bạn có thể thấy, Mối quan hệ Tiền tệ Giao dịch liên quan nhiều đến các quyết định chính trị hơn là với các luồng thương mại. Kết quả trực tiếp của nó là sự mạnh lên của đồng tiền của một quốc gia – sự suy yếu của đồng tiền của quốc gia khác thường ảnh hưởng đến lãi suất của quốc gia đó. Tuy nhiên, không phải lãi suất mới tạo ra dòng chảy thương mại; đúng hơn, chúng được xác định bởi cung và cầu. Làm thế nào để giao dịch tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu trước tiên là phải hiểu các quyết định chính trị ảnh hưởng như thế nào đến cung của thị trường, yếu tố quyết định chính của tỷ giá tiền tệ. Sau đó, nghiên cứu xem những quyết định đó ảnh hưởng như thế nào đến mặt cầu của thị trường – chẳng hạn như cách các nhà đầu tư nước ngoài phản ứng với những thay đổi chính sách.